İbn Teymiyye Tefsiri (10 Cilt)

Orijinal fiyat: ₺9.000,00.Şu andaki fiyat: ₺4.500,00.

Karşılaştır
Stok kodu: 9786055104702 Kategoriler: , , ,

Açıklama

İbn Teymiyye Tefsiri (10 Cilt)

Şeyhu’l-İslâm’ın özel olarak tefsire dair yazıp önceden basılmış olan açıklamaları, dört cilt kadardır. Geri kalan açıklamaları ise bizim onun diğer eserlerinden çıkardığımız açıklamaları olup, bu da tarafımızdan yedi cilt olarak çıkartılmış bulunmaktadır. Böylelikle bu, Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye’nin derlenmiş tefsirinin tamamını oluşturmaktadır.
Bu Tefsirde Esas Alınan Şeyhu’l-İslâm’ın Eserleri
1) Mecmu’u’l-Fetâvâ (37 Cilt).
2) Der’u Teârüzi’l-Akli ve’n-Nakl, Tahkik: Muhammed Reşad Salim (11 Cilt).
3) Minhacü’s-Sünneti’n-Nebeviyye, Tahkik: Muhammed Reşad Salim. (9 Cilt).
4) Câmiü’r-Resâil, Derleme ve Tahkik: Muhammed Reşad Salim (2 Cilt).
5) es-Safdiyye, Tahkik: Muhammed Reşad Salim (2 Cilt).
6) el-İstikame, Tahkik: Muhammed Reşad Salim (2 Cilt).
7) el-Cevabu’s-Sahih Limen Beddele Dine’l-Mesih, tahkikli Darülasime baskısı (8 Cilt).
8) Beyanu Telbisi’l-Cehmiyye (2 Cilt).
9) İgtiza Ussurati’l-Mustakim, Tahkik: Dr. Nasır el-Akl (2 Cilt).
10) es-Sarimu’l-Meslu’l Ala Şatimi’r-Rasûl, Dar’u Remadi baskısı, Takdim: Şeyh Bekr Ebu Zeyd (3 Cilt).
11) el-Musevvede li Âli Teymiyye (Şeyhu’l-İslâm’ın dedesi, babası ve Şeyhu’l-İslâm’ın kendisi) (1 Cilt).
12) Tefsiru’l Âyâtin Üşkilet (2 Cilt).
13) Şerhu’l-Umde (Taharet, Namaz, Oruç, Hacc) (6 Cilt).
14) er-Raddu Ala’l–Ahnâî (Ortalama bir hacimde 1 Cilt).
15) er-Raddu Ala’l-Mantıkıyyîn (Büyükçe 1 Cilt).
16) Beyanu’d-Delil Ala İbtali’t-Tahlil (el-Fetavau’l-Kubra’nın dördüncü cildi muhtevasında.)
17) et-Tis’îniyye (el-Fetavau’l-Kubra’nın onbeşinci cildinde.)
18) Buğyetü’l-Murtâd (1 Cilt).
19) Camiu’r-Resâil Derleme ve Tahkik: Muhammed Üzeyr Şems (4 Cilt).
20) İhtiyarâtuŞeyhu’l-İslâm (el-Ba’lî) üçüncü cildin içerisinde (1 Cilt).
21) el-Fetava el-Kubra’dan: Nazariyyetü’l-Akd (1 Cilt).
22) el-Kavâidu’n-Nûraniyye (1 Cilt).
23) Muhtasaru’r-Reddi Ale’lBekrî (el-İstiâne) (1 Cilt).
24) Savnu’l-Mantık (Suyuti’nin ihtisarı) (1 Cilt).
25) el-Kelimu’t-Tayyib (1 Risale).
26) er-Raddu Ala Men Kale Bifenai’l–Cennet-i Ven-nar (Risale).
27) Muhtasaru’l-Fetava el-Mısrıyye (Büyükçe 1 Cilt).
28) Kelam-u İbn Teymiyye İnde’l-İmam İbni’l-Kayyım (Yazma, 1 Cilt).
29) Muhammed b. Abdulvehhab’ınŞeyhu’l-İslâm’ın sözlerinden derlediği ifadeler. (1 Cilt).
30) en-Nubuvvat (1 Cilt).
31) Risaletü’n–İle’s-Sultan el-Melik (Küçük bir risale).
32) Sualü’n-Fi Yezid (Küçük bir risale).
33) Nakzu Meratibi’l-İcma (Orta boy).
34) “Zina eden zina ettiği zaman…” hadisinin şerhi (Küçük bir risale).
35) Şerhu’l-Akıdeti’l-Asfahaniyye -Eski baskıdan yararlandım- (1 Cilt).
36) Mes’eletün: el-Murabatatu Bi’s-Suğuri Afdalu Em el-Mucaveratu Bi Mekke (1 risale).
37) Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye’nin eserlerinin bulunduğu bir derleme (Çeşitli risalelerin bulunduğu bir cilt. Dar-u İbn Haz baskısı).
38) Kaidetün Fi’l-İstihsan (Küçük bir cilt).
39) el-Mustedrak-u Ala Mecmu’u’l-Fetâvâ (Beş orta boy cilt).
40) Tenbihu’r-Raculi’l-Âkıl alâ Tenvihı’l-Cedeli’l-Bâtıl (2 Cilt).
41) Cevabu’l-İ’tirazâti’l-Mısrıyye Ale’l-Fetva’l-Hameviyye (Orta boy bir cilt).
42) er-Raddu ale’ş-Şâzelî
43) Tefsiru İbn Kesir.
44) Muellafatu İbn Receb.
45) Tefsiru’l-Kasımî
46) Mecmu’u’l-Fetâvâ’da tahrif edilmiş ve eksik olarak yer almış Resail ve Mesail; bu da basılmamış ve bende bulunan bir çalışmadır. (2 Cilde yakındır.)

Çevirmen: M. Beşir Eryarsoy
Yayın Tarihi: 27.02.2017
ISBN: 9786055104702
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Dil: TÜRKÇE
Kağıt Cinsi: Şamuha Kağıt
Boyut: 16.5 x 24 cm

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İbn Teymiyye Tefsiri (10 Cilt)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scan the code
Call Now Button