İndirim!

Ed Dürerüs Seniyye Cilt 2

60,00

Ed Dürerüs Seniyye

Fi’l Ecvibeti’n Necdiyye

Cilt 2

Muhammed B. Abdulvehhab
Varakat
Boyut:17-24
Kapak Türü:Ciltli
Kağıt Türü:Şamua
Dili:Türkçe

Stokta yok

Karşılaştır

Açıklama

Ed Dürerüs Seniyye

Fi’l Ecvibeti’n Necdiyye

Cilt 2

Muhammed B. Abdulvehhab
Varakat
Kitabın Mukaddimesinden bir bölüm..Allah‟ı, yanımda bulunan melekleri ve sizi şahit tutarak söylüyorum: Ben Fırka-i Naciye‟nin (kurtulmuş fırkanın), Ehli Sünnet ve‟l Cemaat‟in itikat ettihi gibi itikat ediyorum. Allah‟a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ölümden sonra dirilmeye, hayrıyla ve şerriyle kadere iman ediyorum. Allah‟a imanın bir gerehi olarak O‟nun Rasulü‟nün diliyle kitabında kendisini vasıflandırdıhı sıfat-lara tahrife ve tatile sapmadan iman ediyorum. Allah‟ın bir benzerinin olmadı-hına, O‟nun işiten ve gören olduhuna inanıyorum. O‟nun kendisini vasıflandır-dıhı hiçbir sıfatı inkâr etmiyorum. Kelimeleri yerlerinden kaydırmıyorum. Al-lah‟ın isimleri ve ayetleri hakkında ilhada sapmıyorum. O‟nun isim ve sıfatları-nın nasıl olduhu konusunda yorum yapmıyor, O‟nun sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına benzetmiyorum. Zira Allah Teala‟nın bir adaşı, dengi, benzeri yoktur ve yarattıklarıyla kıyas edilemez.
Allah (subhânehû ve teâlâ) kendisini ve başkalarını en iyi bilendir. Sözü en doğru ve en güzel olandır. Evet, O, hak ehline muhalefet eden tekyif ve temsil ehli kimselerin yakıştırmalarından kendisini tenzih etmiştir. Yine O, sıfatlarını inkâr eden tahrif ve tatil ehli kimselerin yakıştırmalarından da kendisini tenzih etmiş, şöyle buyurmuştur:
“Senin Rabbin, izzetin Rabbi onların yakıştırmalarından münezzehtir. Peygamberlere selam olsun. Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah‟a mahsustur.” (Saffat, 180-182)
Fırka-i Naciye, Allah Teala‟nın fiilleri konusunda Kaderiyye ile Cebriyye‟nin ortasındadır. Allah Teala‟nın vaîdi (tehditleri) konusunda Mürcie ile Vaîdiy-ye‟nin ortasındadır. İman ve din konusunda Harûriyye ve Mu‟tezile ile Mürcie ve Cehmiyye‟nin ortasındadır. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)‟in ashabı konusunda ise Rafıziler ile Hariciler‟in ortasındadır.
Boyut:17-24
Kapak Türü:Ciltli
Kağıt Türü:Şamua
Dili:Türkçe

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Ed Dürerüs Seniyye Cilt 2” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scan the code
Call Now Button